Dla kogo jest to odpowiednie rozwiązanie?

Ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Jest to jedyny produkt finansowy, który nie jest skierowany z korzyścią dla nas samych. Osoby które powinny mieć ten rodzaj ubezpieczenia to:

  • rodzice
  • posiadacze kredytu hipotecznego lub biznesowego
  • osoby żyjące w związkach małżeńskich lub partnerskich
  • osoby odpowiedzialne finansowo za innych członków rodziny, dzieci, bądź bliskich
  • właściciele majątku przekraczającego kwotę wolną od podatku Inheritance Tax

Ubezpieczenie na życie zabezpiecza naszych bliskich po naszej śmierci. Jest to jeden z najtańszych produktów w naszej ofercie, ponieważ składka zaczyna się już od £5 miesięcznie. Najbardziej popularną opcją jest ubezpieczenie terminowe czyli tzw. Term Assurance. Oznacza to, że jesteśmy chronieni na dany okres, np. do 80 roku życia lub na 30 lat. Zwykle jest to zabezpieczenie na okres trwania kredytu hipotecznego, bądź do czasu osiągniecia pełnoletności naszych dzieci. Mamy również w naszej ofercie polisy bezterminowe, gdzie długość naszego życia nie ma znaczenia i wypłata świadczenia wystąpi w każdym przypadku.

Warto jednak pomyśleć o ubezpieczeniu się w młodym wieku, ponieważ przy wykupywaniu polisy jesteśmy pytani o naszą historię medyczną. Pewne przebyte choroby mogą podwyższyć naszą składkę. Wiek jest również jednym z ważniejszych czynników determinujących cenę tego produktu.

Pieniądze z wypłaty mogą być wykorzystane do:

  • spłaty kredytu hipotecznego
  • wpłacenia na lokatę dla dzieci, aby sfinansować ich edukację lub zapewnić dobry start w dorosłość
  • zapewnienie opieki osobom starszym, takim jak nasi rodzice lub dziadkowie
  • pomoc w utrzymaniu się samodzielnie, gdy odejdzie nasz partner lub małżonek

Wyjątek od reguły

Tak jak w każdej regule, istnieją wyjątki. Jedyną możliwością otrzymania wypłaty z Life Cover za życia, jest diagnoza Terminal Illness, czyli choroby terminalnej. Oznacza to, że lekarz prowadzący nie daje nam więcej niż 12 miesięcy życia. Dzieję się tak w przypadku osób cierpiących na nieuleczalne choroby.

Zakładając jednak, że nie będziemy tym wyjątkiem i nie otrzymamy tych pieniędzy za życia. Kto w takim wypadku jest upoważniony do odziedziczenia pieniędzy z polisy? Jeżeli polisa jest częścią naszego majątku, a przed odejściem nie sporządziliśmy testamentu, obowiązuje standardowe prawo dziedziczenia. Aby wykluczyć polisę z naszego majątku i wskazać osobę, która przejmie wypłatę z polisy, trzeba sporządzić tzw. Trust. Więcej na temat korzyści podatkowych (i nie tylko) płynących z sporządzenia dokumentów typu Trust w następnym wpisie na naszym blogu oraz fanpage’u na Facebooku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz spersonalizowanej porady zapraszamy do kontaktu.

Renata Orczyk                                                                    Martyna Orczyk
Director & Founder                                                            Administrative Manager
Clover – Family Cover Ltd                                                 Clover – Family Cover Ltd
www.myclover.co.uk                                                          www.myclover.co.uk
Tel. 07858282317                                                              Tel. 07522345476